Tag Archives: desa pajawanlor

Nyi Rabut Kasih Kungsi ka Kuningan

27 Sep

Batu tatapakan keur imah Nyi Rambut Kasih

Batu tatapakan keur imah Nyi Rambut Kasih

NYI  Rambut Kasih, ratu ti Karajaan Sindangkasih (kiwari Majalengka-red) kungsi ka Kuningan. Anjeuna hayang papanggih jeung babaturanna di Luragung, Wangsakera, adina Wangsajaya masih rundayan Ki Gedeng Luragung atawa Jayaraksa adina Arya Kamuning atawa Bratawijaya. Tujuanana hayang mangumahakeun ngeunaan mahabuna Islam, alatan panggeuing Sunan Gunung Djati.

Baca lebih lanjut