Aan Suharso Cumpon Jadi Bupati

17 Jan
TEMU kader Barisan Rakyat Kuningan di objek wisata (OW) Waduk Darma nu diluuhan ku anggotana sa Kab. Kuningan. Jumlahna kurang leuwih 5.000 urang ngahasilkeun sababaraha putusan pulitik. Diantarana, wakil bupati (Wabup) Drs. H. Aan Suharso, M.Si., nu kiwari manggung diajamkeun jadi calon Bupati Kuningan masa bhakti 2008-2013.
“Aan Suharso, ditangenan tina hasil gawena salila ieu. Boh mangsa anjeuna jadi sekretaris daerah (Sekda) tug tepi jadi Wabup rea prestasi nu dikotretkeun. Eta kamampuh teu katangar. Sabab kiwari mah ngan ukur jalma nomer dua. Padahal pangwangunan Kuningan ayeuna teu leupas tina yasana,” ceuk Mamat Slamet, S.H., warga Desa/Kac. Cidahu, nu harita milu ngariung di Waduk Darma.
Sartija, warga Desa/Kac. Selajambe nyebutkeun, kurang katangarna karancagean Aan Suharso lantaran anjeuna boga etika politik. Maksudna, saurang Wabup kudu ngarojong jeung ngamankeun kawijakan pangawangunan nu jadi kasapukan. Lain sabalikna. Etika politik eta nu bisa ngajaga nepi ka kiwari Kab. Kuningan kondusif dina ngajalankeun program-programna.
Kamandang eta sarua jeung masarakat nu ngaku asalna ti Desa Mekarsari, Cipakem Kac. Maleber jeung Pancalang. Ceuk maranehanana Wabup (Aan Suharso) mibanda kinerja gawe hade tur tuladaneun masarakat. Inyana bisa nempatkeun diri salaku wakil bupati (birokrat) sakaligus katokohanana nu dalit jeung rahayat leutik. Sikep samodel eta teu ngabalukarkeun pacogregan antara bupati jeung wakil bupati kawas di kabupaten/kota sejena.
“Sikep Aan Suharso nu boga perhatian punjul ka generasi ngora. Ku cara mere lolongkrang keur kamekaran daerah dina sagala widang. Ngadeudeul kamotekaran boh di lingkungan birokrasi atawa masarakat sangkan leuwih iatna dina ngaronjatkeun prestasina. Jalaran eta, numutkeun pamendak sim kuring. Aan Suharso teh geus cumpon jadi Bupati Kuningan bakal datang,” ceuk Mamat Slamet.
Dina temu kader eta, Aan Suharso oge ngaluuhan. Inyana ngarasa reueus ku sikep Barak nu teuneung ludeung nyanghareupan Pilkada 2008. Wabup percaya yen Barak mangrupakeun organisasi militan. Teu bisa diutuh etah ku pihak anu teu sapamadegan reujeung visi, misi organisasi. Ngan inyana menta sangkan Barak mampuh ngajaga kondusifitas daerah.
Nana Rusdiana, Ketua Barak nandeskeun. Kab. Kuningan mangsa ka hareup butuh pamingpin nu boga kaparigelan dina sagawa widang. Sabab rea pasualan-pasualan nu geus nyantong jeung tacan kaungkulan sapuratina. Inyana mere conto, pasualan pangwangunan lain bae keur ngaraharjakeun sakolompok jalma tapi kudu walatra. Masarakat kudu ngasaan kueh pangwangunan.
Pangwangunan widang ekonomi, nu jadi udagan masarakat kudu meunang perhatian daria ti bupati anyar. Sabab anggaran 2008, geus teu bisa ngawangun deui. Eta hal balukar anggaran kacontang ku CPNSD 2007 nu nepi ka 2067 urangna, jeung taun samemehna. Pon kitu deui anggaran keur Pilkada ceuk irongan meakeun waragad kurang leuwih 15 milyar.
”Nu cumpon keur memeres pasualan ka hareupna kudu jalma nu masagi boh dina pangalaman birokrasi, pangaweuruh jeung boga anleh ka masarakat. Kriteria eta ayana di Aan Suharso,” tandesna.***
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: