Arsip | November, 2007

Uang Kadeudeuh Bupati Untuk Calhaj Disunat

29 Nov

Calon jamaah haji (Caljaj) Kabupaten Kuningan memeroleh kadeudeuh dari Bupati Kuningan, H Aang Hamid Suganda Rp100.000 perorang mengeluh. Pasalnya uang tersebut dipotong Rp10.000/orang.

“Saya juga kaget ketika menerima uang tersebut kok uangnya jadi Rp 90.000, padahal jelas-jelas dari Bupati Rp100.00,” ungkap salah seorang Calhaj.

Menurut ia uang tersebut diberikan oleh Bupati secara simbolis kepada 18 orang ketua rombongan pada hari Minggu (17/11) di GOR Ewangga dalam acara manasik haji. Ternyata oleh ketua rombongan tidak diserahkan langsung, baru keesokan harinya atau tepatnya hari selasa tanggal (20/11) baru diberikan.

“Ketika kami menanyakan ke ketua rombongan maupun ke pihak Depag Kuningan tidak ada yang mau ngaku.,” katanya.

Sementara itu diperoleh keterangan lain justru uang kadeudeuh dari Bupati bagi PNS yang berangkat haji sebesar Rp 500.000 perorang yang diberikan minggu (25/11) dan tidak dipotongan sepeserpun.

“Jelas ini ada oknum yang bermain terutama ketua rombongan dengan pihak Depag Kuningan, ini bisa dibuktikan dengan bukti tadi,” ungkapnya gemas. Calhaj lain menambahkan, “Kalau dihitung-hitung uang yang dipotong dari jamaah haji totalnya Rp 7.960.000 (796 Calhaj X Rp10.000) bukan jumlah uang sedikit. Informasi terakhir yang berhasil dihimpun, Ketua Rombongan juga mendapat uang Rp 90.000.-

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kasi Haji dan Umroh Depag Kuningan Drs Hamdan Abas yang juga sebagai ketua panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH), ia membantah bahwa pihaknya telah melakukan pemotongan tersebut.

“Saya tegaskan pihak Depag tidak memotong uang kadedeuh dari Bupati, tidak tahu kalau ketua rombongan!” kilahnya.

Masalah pemotongan uang kedeudeuh tadi menjadi perhatian DPRD Kuningan, Rabu (28/11) Komisi D memanggil Kasi Haji dan Umroh untuk meminta keterangan yang sebenarnya.

Menurut Ketua Komisi D, Rijaludin S.Pd., mengatakan hasil pertemuan tadi, Hamdan Abas sebagi ketua PPIH hanya menerima uang tersebut untuk dicek jumlahnya, setelah itu langsung diserahkan kepada ketua rombongan sesuai dengan jumlah yang ia terima dengan bukti-bukti administrasi yang cukup untuk diserahkan kepada Calhaj.

Ada diantara regu /rombongan lanjutnya yang bersepakat untuk membuat identitas pada barang bawaan mereka dengan memanfaatkan sebagian uang tersebut atas inisiatif regu/rombongan calhaj (dari mereka oleh mereka untuk mereka ).

“Itu jawaban yang kami terima dari Kasi Haji dan Umroh, selanjutnya kami minta penjelasan agar ada klarifikasi kepada publik agar tidak jadi fitnah,” ungkap Anggota DRPD dari PKS ini.

Rijaludin menambahkan pihaknya merasa prihatin andai benar terjadi pemotongan atas nama apapun termasuk administrasi. Kepada pihak terkait mohon menjadikan kadeudeuh Bupati Kuningan sebagai perhatian daerah kepada Calhaj yang akan melaksanakan Syariat Islam, berupa ibadah haji.

“Tentunya Bupati sangat berhak untuk mengevaluasi kebenaran isu tersebut. Andai benar, pemotongan itu digunakan atas inisiatif dan keperluan jamaah sendiri, saya mohon penjelasan dari yang bersangkutan agar tidak menimbulkan fitnah,” ujarnya.***

Kasehatan Lingkungan Leuwih Utama

28 Nov

PIKEUN numuwuhkeun kasadaran masarakat ngarumat lingkungan dina harti nu jembar, kudu dicontoan jeung dibarengan prak-prakanana. Lain ngan ukur teori, saran atawa papagah bae. Lantaran kaayaan bumi geus matak pikahariwangeun. Rea kacaritakeun kajadian nu ngabalukarkeun kamusibatan, kawas banjir jeung taneuh rugrug. Alatan leuweung bulistir atawa leuwi pinuh ku runtah.

Keur ngungkulan pasualan eta, Dinas Kesehatan Kab. Kuningan dina raraga Hari Kesehatan Nasional (HKN) boga anleh ngalaksanakeun program kali bersih (Prokasih), di leuwi Citamba nu perenahna di puser kota Kuningan. Melak tatangkalan sarebu tangkal di lelewek kebon raya di Desa Padabeunghar Kac. Pasawahan. Salian ti eta, masarakatna oge ditumuwuhkeun sikep hirup sehat.

“Lingkungan boga pangaruh gede, nepi ka 45 persena keur ngahangkeutkeun kasehatan masarakat. Boh lingkungan tempat campur gaulna jeung nu ngadukungna. Eta hal kudu diperhatikeun sacara daria, sabab mun dilalaworakeun baris nimbulkeun kamusibatan nu gede mamalana,” ceuk dr. H. Sarjono, M.Kes., Kapala Dinas Kasehatan Kabupaten Kuningan.

Inyana mere conto, mun keukeumeuh di piceun ka leuwi tur diantep karep lain bae ekosistemna ruksak. Dalah lingkungan sabudeureunana oge milu ruksak. Komo mangsa ngijih kawas kiwari, bisa ngadatangkeun banjir jeung kasakit. Boh diare, kulit ateul, atawa demam berdarah. Nu matak leuwi teh kudu diberesihan, sangkan caina teu ngeyembeng tur kotor.

Pon kitu deui, pasir atawa gunung bulistir, bisa ngadatangkeun mamala ceuk Sarjono. Lueweung teh kudu hejo lembok ku cara dipelakan tatangkalan. Lain tatangkalan nu aya ditaluaran. Sabab kauntungan ku lembokna leuweung bisa ngajaga angin sangkan tetep bersih teu keuna polusi.

“Dina HKN ayeuna, sim kuring miharep tumuwuhna kasadaran pikeun ngarumat lingkungan. Sabab darajat kasehatan teu ningkat mun lingkungan teu sehat. Nu ngadukung tingkat kasehatan mun dipersentaseukeun, siga paripolah ngan ukur 30 persen jeung nu teu bisa dirobah kasakit turunan 5 persen. Sesana nu nangtukeun lingkungan,” pokna.

Nu matak, sambungna, kasehatan lingkungan leuwih utama. Conto basajana, ayana kasakit demam berdarah. Apan balukar masarakat kurang rumawat kana lingkungan. Cai nangreu boh dina solokan, leuwi, na wawadahan nu teu kapake atawa di pakarangan diantep teu diberesihan. Kitu deui, suhu nu beuki nyongkab unggal taun atawa nu dibiasa disebut pemanasan global tea. Kulantaran taya kasaimbangan antara kamajuan teknologi jeung alam atawa lingkungan.

Sarjono ngeceskeun, salian kagiatan nu leuwih gede ambahanana oge ngayakeun acara nu sipatna kasehatan praktis. Diantarana pamariksaan kasehatan gratis nu dipuserkeun di Pasarbaru Kuningan, senam masal, jeung donor darah. Kagiatan eta, ngalibetkeun RS. Wijaya Kusumah, Djuanda, RSUD ’45, Puskesmas, jeung bidan desa  sa Kabupaten Kuningan. “HKN taun ayeuna leuwih euyeub ku kagiatan nu leuwih mangpaat jeung mere warna mandiri keur kajembaran pangaweuruh kasehatan masarakat,” pungkasna.*** hkn-1.jpg

Mitos, Bupati Kuningan Taya nu Dua Kali Ngadeg

24 Nov

“Kuring percaya ayana mitos,” ceuk Hana (23) salah saurang pagawe toko di jalan Siliwangi Kuningan. “Mitos teh kajadian nu teu asup akal tapi sok aya bae. Kajeun ceuk utek asa pamohalan, tapi dina emprona katarima ku akal. Mitos teh aya hubunganana jeung nu gaib. Kangaranan urusan jeung nu gaib lain dijawab ku akal tapi ku kayakinan nu aya dina hate,” pokna.

Basa ditalek, ngenaan mitos bupati Kuningan tara ngadeg dua kali. Jawabna, “Kuring meunang carita ti kokolot lembur jeung bapa, pedah kiwari Kabupaten Kuningan bade nyanghareupan Pilkada 2008. Aranjeuna remen nyarioskeun calon bupati sareng wakil bupati anu bade nyalon. Mung duka saha-sahana mah da teu acan jelas pisan. Mung pun bapa sok nyarios mitos yen bupati Kuningan tacan kungsi ngalaman dua periode, “ pokna.

Eta hal dilantarankeun aya tulah ti kolot baheula. Cenah, mangsa jaman Walanda. Dirina teu apaleun taun-taun sabarahana. Ngan nyebutkeun dina mangsa eta, kungsi aya tilu bupati dina waktu nu sarua. “Duka abdi hilap deui nami-namina mah. Mun teu lepatna aya nu disebat Sodikin,” pokna.

(mangsa taun 1945-1951, memang di Kuningan aya tilu bupati. Nyaeta Bupati Noer nu diangkat ku pamarentah RI. Sodikin jeung Holan. Duanana disebut bupati recomba, diangkatna ku Walanda, masing-masing lilana sataunan. Antara 1947-1949 –red)

Sambung Hana, “Mangsa harita, bupati nu diangkat ku pamarentah RI, teu dibere lolongkrang ngurus pamarentahan. Sabalikna nu duaan mah bisa utuh etah. Padahal rahayat teu ngarasa resep ka bupati jieunan Walanda. Sabab teu ngurus rahayat, samalah sabalikna jadi alat nganiaya rahayat. Sedengkeun bupati nu diaku ku rahayat teu bisa walakaya,” pokna.

“Bupati pamarentah RI, ningali rahayatna katideresa ambek pohara. Antukna, ka luar kekecapan nyupata. Mun di Sundakeun mah kieu. Sing saha bae bupatina nu teu melaan rahayat jeung ngan ukur nyiar kadudukan bae, kula menta ka Gusti Allah sangkan di Kuningan taya bupati nu nyangking kalungguhan dua kali,” pokna nirukeun ucapan kolotna.

Enday Sadari, salah suarang Seniman di Kabupaten Kuningan nyebutkeun, “Di Kabupaten Kuningan, rea mitos (asal kecapna mite basa Yunani nu hartina kapercayaan) jeung nu dimitoskeun. Tapi kuring teu bisa nyalahkeun jeung teu bisa ngabenerkeun ayana sikep masarakat samodel kitu. Lantaran, tumuwuhna mitos satutasna aya bukti jeung kaalaman,” sambungna.

Ceuk Enday, boro-boro urang Kuningan dalah urang Amerika, Jepang atawa nagara maju di dunya tetep percaya ayana mitos. Teu bisa dipungkir yen di sagedengeun alam nyata aya oge alam teu nyata. Eta hal ku urang barat disebutna faktor X. Faktor X, bisa mangaruhan mental spiritual manusa. Ceuk basa legegna mah sugesti. Mun jalma geus kapangaruhan teu bisa walakaya.

Enday mere conto. Awak karasana teu ngarareunah, mun ceuk pipikiran jeung hate. Sigana isukan katarajang gering. Isukanana pasti gering. Komo lamun tas ngaliwat ka tempat sanget, atawa kajadian terus lumangsung dina waktu-waktu tangtu di tempat sarua. Kasimpulanana di tempat eta aya nu ngageugeuhna. Boh nu ngaliwat atawa nyejakeun datang kudu ngalaksanakeun ritualan.

Samemehna mah di tempat eta, teu dimitoskeun. Tapi satutasna kajadian jeung hasilna sarua antukna masarakat nyarebutna mitos. Komo deui masarakat Kuningan asalna lain ti “masarakat logik” maksudna masarakat nu digedekeun ku teknologi kawas di Barat. Tapi dumasar pamikiran-pamikiran tradisional. Pamikiran tradisional, nyaeta pamikiran nu raket jeung kaayaan alam reujeung nu ngaturna.

Contona, masarakat Sunda masih percaya ayana Dewi Sri atawa Dewi Pohaci. Percaya yen Prabu Siliwangi teu wafat tapi ngahiang. Nu gering tur teu cageur-cageur padahal uubar geus beak dengkak geus dibawa ka mana-mana. Kepercayaan samodel eta, nepi ka kiwari masih ngalimpudan alam pikiran masarakat Sunda. Ampir sarua jeung masarakat Afirka umumna, yen Poddo (dunia gaib-red) keneh yen hirup hirupna manusa teu bisa dileupaskan tina pangaruh mistikisme.

Kulantaran kasang tukangna geus percaya kana mitos, nepi ka iraha bae masarakat Kuningan hususna, Sunda umumna teu bisa dileupaskan tina pasualan eta. Kajeun ayeuna geus rada kacoceng ku ayana pangaweuruh nu sipatna logika. Tapi tacan bisa mangaruhan sacara mental spiritualna. Kaarifan samodel kitu kungsi dijalankeun ku para wali.

Salah sahijina ngadumaniskeun antara kasenian wayang golek nu dihasilkeun tina budaya Hindu-Budha. Cara samodel eta, nepi ka kiwari napel di masarakat, yen wayang golek teh kasenian Islam, nu mawa syaerat Islam. Padahal lamun ningali tina tetekona, siga dina kakawen. Apan masih ngagunakeun cara samemeh Islam. Mun seug ngagunakeun Islam mah tangtuna kakawena ngagunakeun Bismillahirohmanirohim.

“Mitos nu aya di Kabupaten Kuningan tacan bisa sagemblengna dileungitkeun sasratus persen dina waktu singget. Sabab beuki dieu-beuki dieu mitos dijelaskeunana bisa asup akal. Kawas para normal, bisa ngajelaskeun yen lelembat-lelembut teh bisa katangen bungklekanana jeung karasa ayana. Carana aya nu make alat mediasi (alat bantu) jeung ku wirid,” ceuk Enday.

Sedengkeun pakuat-pakaitna jeung ayana mitos Bupati Kuningan teu bisa ngadeg dua kali, Enday boga anggapan mitos eta ayana kiwari lain baheula. Maksudna, satutasna masarakat nalungtik jeung mikiran sajarah kabupatian di Kuningan tacan aya nu ngalaman dua periode. Ayana bupati teh ti saprak taun 1919, diangkat ku Walanda salaku wali nagara.

Taun sakitu, bupatina Aom Dali nepi ka taun 1921. Reres taun eta, Walanda ngaganti deui ku Mohamad Ahmad nepi ka 1940. Dua periode kapamingpinan wali nagara nu dipikahayang ku Walanda, mun ditengetan teu kungsi lima taun atawa copelna opat taun tapi ngan ukur dua taun jeung sataun. Aya sababaraha pamikiran, kunaon ngan saumur jagong?

Pamikiran ka hiji, ceuk Enday, Walanda ngangkat wali nagara sangkan kawijakan-kawijakanana bisa dilaksanakeun tur diturut ku rahayat. Hartina aya kapentingan-kapentingan pulitik nu kudu dipigawe ku wali nagara. Seug wali nagarana teu bisa ngajalankeun gagasan pulitikna, tangtuna baris dicopot deui. Anggapanana basajan pisan, yen wali nagara teu bisa gawe.

Eta hal mangrupakeun kamandang ti salah sahiji pihak. Pamikiran ka dua, rahayat ngarasa teu resep ka bupatina lantaran teu bisa ngaraharjakeun. Antukna ngayakeun baruntak. Komo deui bupati mangsa harita mah ngan saukur “boneka” penjajah. Balukarna sagala kawijakan bupati dibangkang ku rahayat, kawas kudu mayar pajak bumi jeung hasil tatanen.

Aman Suryaman, sekretaris daerah (Sekda) manten, nepikeun kamandang sarua. Jabatan bupati mangrupakeun jabatan pulitis, nu kudu bisa ngadumaniskeun antara kapentingan pusat jeung daerah. Mun di jaman penjajahan, kawijakan bupati teh kudu luyu jeung kapentingan penjajah. Nu matak ngangkat bupati mangsa harita, saha nu deukeut ka bangsa Walanda.

“Geus ari keur jaman penjajahan mah jauh teuing. Urang nyokot contoh mangsa orde baru (orba). Ayana palaturan ngeunaan tata cara ngangkatna jeung wilayah kakawasaanana dijabarkeun dina UU Nomer 5 Taun 74. Ti saprak aya aturanana mah lilana ngajabat teh lima taun. Beda jeung samemehna ngan ukur dua atawa lilana opat taun,” ceuk Aman.

Ditembrakeun deui, ceuk Aman, calon bupati teh ditunjuk ku pamarentah pusat. Sabab mangsa harita mah teu kawas kiwari aya otonomi daerah. Apan baheula mah sentralistik, jadi daerah teh kajeun milih bupati ku DPRD tapi calona teu nangtukeun sorangan. Pamarentah pusat jeung provinsi boga anleh saha-sahana nu kudu jadi bupati. Jadi mun pihak pusat atawa provinsi ngarasa kurang panuju ka salah sahiji bupati, tangtuna periode satuluyna ulah sina dipilih deui.

“Aya sababaraha kalemahan antara mangsa jaman penjajah, orde lama jeung orba. Jaman penjajahan jeung orde lama taya aturan nu ngiket dina sistim pamarentahan. Temahna jabatan bupati taya landasan hukumna nu bisa dijieun patokan. Ngan ukur katangtuan lisan ti para pejabat leuwih luhur. Antukna, sakadaek pimpinan. Mun geus teu resep diecagkeun tina kalungguhanana,” pokna.

Beda jeung jaman orba, sambung Aman, landasan hukumna geus jelas. Eta hal jadi cecekelan bupati. Jadi lamun resep jeung teu resep, teu bisa dionclah kitu bae. Hartina mangsa orba geus aya tatanan pamarentahan nu jinek. Tapi keukeuh bae dina prak-prakanana aya sikep mriyayi atawa amtenarna karasa keneh. Nu matak dina sajarah kabupatian kuningan taya nu dua kali ngajungjung lungguh jadi bupati.

Aman oge ngaku, salila inyana jadi PNS di lingkungan Pemkab Kuningan jeung ngasaan dipingpin ku dalapan bupati tacan pernah aya nu dua kali mingpin. Kabeh oge ngan ukur kuat saperiode. Nurutkeun pangalamanana, aya bupati nu rengse masa bhaktina tur periode satuluyna nyalonkeun deui tapi aya oge nu ditarik ku kesatuan tempat gawena. Kawas R. Aruman Wirangganapati.

“Anjeuna asalna ti kapolisian, mangsa diangkat jadi bupati. Reres masa bhaktina tuluy ditarik deui ku kesatuanana. Pon kitu deui Karli Akbar ditarik deui ku kesatuanana di ABRI (TNI kiwari). Yeng DS. Partawinata, teu nyalon deui milih pangsiun. Pon kitu deui Jufri Pringadi, milih jadi bupati di Kabupaten Majalengka,”pokna.

Totom Subita Rustaman, Ketua Dewan Kesenian Kuningan (DKK), nyebutkeun pangalamanana mangsa reformasi. Harita dirina jeung sabaraha urang babaturanana ngayakeun gerakan reformasi di Kuningan. Mangsa ngageder reformasi, mibanda pamikiran-pamikiran yen calon bupati kudu dipilih sacara bener ku anggota DPRD. Calon bapati lain dropan (kiriman) ti pusat tapi estu kahayang rahayatna.

Pamikiran eta, sambung Totom, ditembrakeun ka masarakat ku cara nyieun isu yen bupati kudu pituin Kuningan (putra daerah-red) lain ti daerah sejen. Eta hal salah sahiji cara ngabaruntak kana sistim pamarentahan nu ngagem UU Nomer 5 Taun 74. Rahayat teu dibere kasempetan keur milih pamingpina. Kusabab rahayat milu ngadeudeul ayana gerakan reformasi antukna UU eta dibeukukeun.

“Dina pasualan ieu, pemilihan bupati boh nu dilakukeun ku anggota DPRD atawa engke pemilihan kepala daerah sacara langsung (Pilkadasung). Teu bisa leupas tina unsur pulitik. Pulitik eta, bisa ngameunangkeun hiji calon jeung ngelehkeun calon sejena. Maksudna, strategi nu digunakeun ku calon bupati nangtukeun hasil jeung henteuna di lapangan,” pokna.

Sambung Totom, “Dina pemilihan bupati rea intrik jeung isu. Nu matak teu aneh, hiji bupati nu keur ngadeg posisina katangen kuat. Tapi kunaon dina emprona eleh atawa teu kapilih deui? Kawas mangsa bupatina R. Aruman Wirangganapati, saha nu nyangka kuat saperiode. Padahal anjeuna bupati nu dipikacinta ku rahayatna. Pon kitu deui Subandi (Bupati Bandi), nu dianggap panghadena,” pokna.

Kuatna politisasi (proses pulitik) dina Pilkada, ceuk Totom, boga pangaruh kuat ka nu milih. Komo mangsa bupati di pilihna ku anggota dewan jeung meunang pangrojong ti provinsi jeung pusat gampang pisan mangaruhanana. Tim suksesna bisa ngabring ka provinsi (gubernur-red) atawa ka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sangkan mere restu ka salah sahiji calon.

Carana bisa ku surat dukungan atawa surat teu ngadukung nu ditandatangan ku sajumlah anggota atawa elemen masarakat. Pikeun gubernur atawa Mendagri surat eta bisa dijadikeun dasar pikeun mere restu ka salah sahiji calon. Tapi eta oge gumantung tim suksesna, naha mampuh ngayakinkeun atawa hentu? Beda jeung Pilkadasung, nu dilobina lain ngan ukur anggota dewan. Tapi sakabeh masarakat nu boga hak pilih.

Pagawean tim sukses, nyieun tarekah sangkan calona ngadeg jadi bupati. Diantarana nyieun isu atawa nyiptakeun opini. Boh di provinsi, pusat atawa anggota dewan. Opinina mah bisa hade atawa goreng. Mun ka lawan opinina pasti goreng, sedengkeun ka calona mah hade. Salian ti eta, numuwuhkeun konflik ka para pendukung calon bupati sejen sangkan teu buled sorana (jumlah biting dina emprona pemilihan).

Tim sukses calon bupati nu samemehna tacan manggung, boga niley leuwih. Diantarana gampang dijual sabab tacan boga “dosa pulitik”. Dosa pulitik eta, bisa ngancurkeun kahadeanana salila jeneng bupati. Nu matak teu aneh, di Kabupaten Kuningan bupatina tara ngalaman dua periode. Eta hal jadi kayakinan masarakat, antukna kiwari dimitoskeun. Mitos eta jadi bener lantaran unggal tim sukses hayang ngadegkeun bupati anyar.***

—————-

Aruman jeung Subandi Ngalegenda

Ano Suharno (84) warga Blok Sawahwaru Kalurahan/Kacamatan Kuningan netelakeun. “Taya aturan ngeunaan larangan bupati Kuningan dua kali. Tapi tacan pernah aya bupati manggung dua kali. Kabehna oge ngan ukur sakali,” tandesna.

Ano, nu kungsi jadi sekretaris daerah (Sekda) di Setda Kabupaten Kuningan nepikeun pangalamanana. Yen di Kabupaten Kuningan mah rada minculak ti daerah sejen dina urusan pemilihan bupati. Ceuk kamandang masarakat di Jawa Barat jeung nasional, Kabupaten Kuningan mangrupakeun kawah candradimukana widang pulitik. Rea pajabat nu samemehna tugas di Kuningan, jugala di luar daerah.

Pon kitu deui, urang Kuningan nu bubuara di kota-kota gede boh jadi PNS atawa dagang sarukses. Urang Kuningan rea nu jaradi bupati atawa wali kota kawas di Bogor, Tangerang, Bekasi Kabupaten Cirebon. Samalah nepi ka luar pulo jawa. Sedengkeun bupati nu jeneng di Kuninganana sok ancal-ancalan. Aya nu ti daerah sejen jeung pituin urang Kuningan.

“Kuring nengetan, sapriode ayeuna di kawasa ku lain urang Kuningan, tapi priode isukanana urang Kuningan. Bupati nu lain ti Kuningan atawa ti Kuningan lamun nyalon deui sok tara meunang. Contona, mangsa bupatina dicepeng ku Djufri Pringadi kurang kumaha anjeuna ngawangun Kuningan. Kawas terminal nu ayeuna di Cirendang, jalan Cirendang-Cigugur,” pokna.

Tapi mangsa nyalon deui, sambung Ano, eleh ku Subandi. Anu samemehna jadi Sekda. Tapi Djupri nyalon di Majalengka (lemburna-red) mah meunang. Pon kitu deui Subandi, kahebatanana diaku ku masarakat. Tapi dina emprona kaleled ku Yeng DS Partawinata ti Tasikmalaya. “Ceuk kuring, suhu pulitik di Kuningan bisa nangtukeun saha-sahana nu kudu jeneng bupati,” pokna.

Sambungna “Jadi lain mitos atawa teu mitos. Nya bisa bae masarakat nyebutna mitos tapi asa kaharti ku akal mun disebutna proses politisasi. Kawas Aruman Wirangganapati, kumaha teu deukeut ka rahayat. Keur mah cara hirupna basajan, akuan, someah, jujur jeung akuan ka rahayat. Kungsi kuring ngawangkong di jalan pasampangan, harita mah kuringna oge tacan jadi Sekda. Anjeuna ngagunakeun sarung jeung teu dibaturan ku ajudan, cenah mah keur ngaroris,” ceuk Ano.

Sikep ngamenak teu katangen, ceuk Ano, tapi tegas dina nyanghareupan pasualan. Komo deui nu aya pakuat-pakaitna jeung kahirupan rahayatna. Aruman, teu resep lamun aya kawijakan nu teu loyog jeung masarakat atawa ngatideresakeun rahayat. Sok komo hayang nyiksa atawa ngabaekeun mah, kawasna dipahing pisan. Masarakat teh diogo tapi teu disina males hirupna. Tetep bae anjeuna mere motivasi sangkan mampuh ngaronjatkeun kahirupanana.

Aman Suryaman, boga pangalaman sakur bupati nu aya di Kuningan boga plus minesna. Tapi dirina ngaku yen nu dianggap paripurna salila jeneng jadi bupati nyaeta Subandi. Subandi boga karakter tradisional. Maksudna, karakter nu leuwih nyoko kana alam masarakat Kuningan. Boh nu dilakukan dina pamarentahan atawa tindakan-tindakan nu dipigawena.

Aman mere conto, ngabahas hiji pagawean kudu di tempat nu aya pakuat-pakaitna jeung pasualanana. Siga urusan pertanian, sawalana tara di pendopo atawa di hotel. Tapi dilaksanakeun di saung tani. Dina riungan eta, aya patanina, penyuluh pertanian lapangan (PPL), kapala dinasna jeung camatna. Dina ayana nu sejen, copelna kapala dinas nu aya pakuat-pakaitna. Eta mah keur urusan koordinasi.

Dina gempungan eta, mun patani teu bisa ningkatkeun hasil panena alatan katarajang hama. Hama eta dibuktikeun di lapangan, naha bener aya hamana atawa ngan ukur akon-akon bae. Mun bener, kumaha carana sangkan hama leungit atawa tayana gemuk. Pasualan-pasualan samodel eta, lain meunang laporan di luhureun kertas tapi anjeuna ningali langsung pasualan nu aya di lapangan.

Pon kitu deui urusan sejena, ceuk Aman, nu jelas pigur Subandi leuwih nyoko kana urusan-urusan basajan tapi bisa dilaksanakeun sacara daria ku masarakat. Ceuk basa kiwari mah disebutna pola kerja efektif dan efisien. Tacan kungsi nyarita panjang lebar nepi ka bubuk leutikna, tapi cukup ku dua atawa tilu kecap nu bisa dipikaharti ku balarea. Tapi mun ditarjamaahkeun nu dua atawa tilu kecap teh bisa meakeun puluhan lambar kertas.

Salian ti eta, sikep nu teu leungit nyaeta mere dorongan atawa motivasi keur kamajuan rahayat. Contona, sangkan masarakat boga usaha di daerahna anjeuna mere arahan. Masarakat teh kudu bisa ngamangpaatkeun potensi daerahna. Siga rea tangkal kalapa, tah kumaha tangkal kalapa eta aya mangpaatna keur ningkatkeun ekonomina? Tah lamun ditarjamaahkeun, masarakat teh kudu ngulik tangkal kalapa. Lain kalapana bae nu kudu dijual teh. Tapi aya tapasna, kalapana bisa djieun minyak jeung rea mangpaat sejena nu mibanda niley-niley ekonomi.***

———————

Daftar Nama Bupati Kuningan

No

NAMA

TAHUN

AOM ADALI

1919-1921

MOHAMAD AHMAD

1921-1940

R. UMAR SAID

1940-1942

RIFAI

1942-1945

NOER (BUPATI RI)

1945-1951

SODIKIN (RECOMBA)

1947-1948

HOLAN (RECOMBA)

1948-1949

TIKOK ABDRURAHMAN

1951-1952

SUMITRA

1952-1954

TB. AMIN ABDULAH

1954-1957

YUSUF (PEJABAT)

1957-1958

SALEH ALIBASYAH

1958-1961

UMAN JATIKUSUMAH

1961-1966

SUMINTA (PEJABAT)

1966-1967

R. ARUMAN WIRANGGANAPATI

1967-1973

KARLI AKBAR

1973-1978

RH. UNANG SUNARJO, SH

1978-1983

DRS. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

1983-1988

DRS. H. SUBANDI

1988-1993

H. YENG DS. PARTAWINATA, SH

1993-1998

DRS. H ARIFIN SETIAMIHARDJA, MM

1998-2003

H. AANG HAMID SUGANDA

2003-2008

Plakat Afidik

23 Nov

halil.jpg

Hiji plakat (pamplet) nu ngagambarkeun Ratu Willhemina sujud kana suku Bung Karno (Presiden RI ka I) ngabalukarkeun Tentara Walanda di Kuningan mudigdig (ambek kacida). Temahna Afidik, 15 taun lanceukna Holil jeung Adjid 15 taun perlaya dina congo pelor. Mayitna ngambang na leuwi Cisande di Desa Cilowa (ayeuna kaereh ka Kacamatan Karamatmulya).

Kajadian eta lumangsung 5 Pebruari 1949. Hiji kajadian pamungkas tina runtuyan carita heroik barudak sakola ti mimiti 1946. Lamun ceuk basa film mah disebutna tragic ending (tungtungna pisediheun) satutasna ngayakeun perlawanan moral ka Bangsa Walanda ku cara jeung pamikiran barudak rumaja mangsa harita.

“Afidik, Holil, jeung Adjid kawasna moal jadi legenda lamun teu disiksa saminggu di panjara tug nepi ka ditembakna ku Walanda dina umur rumaja keneh. Padahal paripolahna mah bisa disebutkeun teu pira. Ngan ukur nyumebarkeun plakat ngagedurkeun perjoangan ngalawan Bangsa Walanda di Kuningan. Eta ge ngan ukur di lingkungan sakola,” ceuk Djudjun Djuanda alona Afidik jeung Holil rada nahap-nahap maneh.

***

Adjid jeung Afidik, mun ayeuna mah barudak SMP, sedengkeun Holil mah kajeun leutik keneh geus jadi anggota DPR Kabupaten. Jadi Holil mah teu kaasup barudak sakola nu milu bajuang kawas anu duaan tapi ngagunakeun diplomasi pulitik. Saluyu jeung perana salaku jalma partey. Kajadian kabaudna ditembak ku Walanda alatan melaan nu jadi adi sangkan teu dibawa ka pangberokan.

Adjid jeung Afidik teh babaturan sasakola jeung sakelas deuih tur unggal poe babarengan. Boh dina kagiatan widang pangajaran, kasenian atawa urusan pulitik nagara mangsa harita. Bisa disebutkeun duanana oge silih rojong jeung silih bantu. Nu matak teu aneh mangsa Adjid dikerewed ti heula tur Afidik disina nyingkah ti Kuningan nolak. Inyana milih diberok.

Memang teu kabeh barudak sakola milu icikibung bajuang boh jadi kurir TNI, atawa ngagabung ka tentara pelajar (TP). Nu pokona mah tetep diajar. Kulantaran alam harita mah situasi jeung kondisina keur werit, nya pikeun sawatara pelajar kahudangkeun rasa bela nagarana. Sabisa-bisa nyieun gerakan-gerakan nu sipatna luyu jeung kamampuhna. Boh pikiranana atawa warugana.

Memang asa hese dipisahkeunana antara Adjid jeung Afidik, boh dina perana atawa yasa-yasana. Bisa disebutkeun dwi tunggal tea. Adjid tukang nyieun strategi sedengkeun Afidik tukang narjamahkeun pamikiran-pamikiran Adjid. Tapi lain hartina pangaweuruh jeung kaparigelan Afidik, sahadanpeun Adjid. Dina kreatifitas mah leuwih nyongcolang Afidik.

Bisa disebutkeun nu teu bisa dipigawe ku Adjid pasti bisa ku Afidik, pon kitu deui sabalikna. Nu duaan eta asa teu lengkep lamun teu nyebutkeun MS. Moh. Sulaeman. Lantaran tiluanana oge boga peran sewang-sewangan nu teu bisa dipisahkeun. Jalma tiluan teh meunang jujuluk “de drie musketier”. Ngan MS. Moh. Sulaeman mah salamet tina buruan Walanda.

***

Afidik, ceuk Djudjun, jangkungna kurang leuwih 170 cm, pangawakanana rada seseg, rupana kasep. Mangsa sakola menengah (SM) dibuka deui ku Pamarentah Walanda, nya Afidik oge nuluykeun sakola nu perenahna kiwari mah di jalan Aruji Kartawinata atawa wetaneun SMP Negeri 7 Kuningan ayeuna. Disebutkeun sakola teh pedah aya guru jeung praktek pangajaran.

Sedengkeun wangunan sakolana mah ngagunakeun imah atawa markas tentara Walanda. Mangsa harita umur welasan taun teh geus jalugjug, kawas jalma dewasa. Ari mangkat ti imahna nu ayeuna disebut kampung Cipicung kaereh ka Kalurahan Kuningan ka tempa sakolana teh badarat bae mapay-mapay kebon. Kiwari disebutna astana panjang ke brasna ka tangsi Walanda (kiwari SMU Negeri 1 Kuningan).

Afidik bisa sakola deui kusabab keur harita rada aman. Nagara rada reureuh tina perang, samalah puseur nagara oge dipindahkeun ka Jogjakarta. Pon kitu deui para tentara marilu ka Jogja. Dina kaayaan rada aman, pikeun barudak sakola mah eta teh hiji kasempetan keur ngageroh pangaweuruh nu samemehna kaboler alatan perang. Afidik oge junun diajarna.

Samalah kungsi meunang pangleler lantaran prestasi dina widang pangajaranana onjoy ti batur. Salian boga prestasi, inyana mibanda karesep nyaeta ngagambar jeung maen tonil (sandiwara-red). Dua widang eta, ku inyana bener-bener diteuleuman. Hasil karyana meunang pamuji ti para guru. Ngan rokaya imajinasina rada ngacacang teu kawas barudak pantaranana. Kusabab pangaruh tina buku nu dibaca.

Buku-bukuna mere insfirasi pikeun masagikeun dina objek lukisanana. Eta hal kabaca ku babaturanana, hususna Adjid nu geus kapangaruhan rasa patriotisme-na ku para TNI nu keur bajuang pikeun ngusir Walanda. Kusabab remen disukusi jeung ngawangkong ngeunaan kanagaraan. Afidik, saeutikna kapangaruhan. Antukna dina jero dadana ngagedur ku rasa hayang bebela ka nagara.

Kajeun awakna geus jalugjug, asa pamohalan para TNI daek narima budak rumaja asruk-asrukan ka leuweung bari nyiar kasempetan keur ngutahkeun pelor ka tentara Walanda. Tina asa pamohalan eta, antukna Afidik jeung Adjid nangtukeun sikepna dina ngabela lemah caina. Kasapukan eta, ngalahirkeun organisasi ikatan pelajar Indonesia (IPI). Organisasi eta keur ngahimpun parapelajar nu boga rasa patriotisme di Kuningan.

IPI, lain bae hiji wadah keur merjuangkeun hak-hak barudak sakola, oge keur melaan nagara. Tapi kawasna, IPI teu bisa dijadikeun salah sahiji alat berjuang. Padahal tujuanana ngadegkeun IPI teh hayang ngabantu TNI. Kulantaran baju IPI asa gejed, Adjid jeung Afidik nyieun pasukan nu sipatna rahasia, nyaeta Tentara Pelajar (TP). Tugasna mere informasi ka para TNI.

Kumaha ketakna tentara Walanda nu aya di Kuningan? Kumaha bae nu disebutna agen rahasia, TP teh bisa nyadap rarancangna Walanda jeung kagiatanana rek numpes TNI. Kagiatan TP samodel kitu, karasa mangpaatna ku TNI nu aya di leuweung. Kawas kajadian di Ciharendong, perenahna di ti arah Kuningan beulah kaler ka Kuningan Kota, konvoy Walanda direntug ku TNI.

Tentara Walanda nepi burakrakan. Eta hal yasana TP nu mere informasi ka TNI. Tugas tambahan jadi informan teu ngahalangan Afidik kana diajarna. Samalah mingkin soson-soson. Pon kitu deui jiwa senina nu ngocor teu kaboler. Ngan karesepna diarahkeun pikeun mere komara anti penjajah. Unggal peuting, inyana ngareka kalimat dina kertas tur dibabagikeun ka padabaturna ku cara demit.

Kalimat-kalimatna mah teu jauh ti kekecapatan herois kawas “ Ayo singsingkan lengan baju, singkirkan penjajah,” atawa “Rawe-rawe rantas malang-malang putung, usir penjajah dari bumi Kuningan.” kajeun kalimah-kalimah geus ilahar, nu dikomarakeun ku para pejuang. Tapi keur barudak sakola mah kalimah samodel kitu teh lain bae matak muringkakeun bulu punduk.

Beuki lila pamplet teh sumebarna lain bae di lingkungan sakola. Tapi nepi ka masarakat umum. Antukna kareungeu jeung kabaca ku tentara Walanda. Pihak Walanda, nampa beja ayana gerakan moral nu dipake di masarakat ngahudangkeun kapanasaran jeung guligah. Sabab pamplet eta bisa ngabalukarkeun rosana pemberontakan ti masarakat nu dikawasana.

Gangguan kaamanan di Kuningan lain bae tina plakat, dalah sarana umum oge milu diruksak. Afidik, Adjid jeung pada baturna, unggal peuting ngulincer bae, kalan-kalan bari meupeuskeun lampu merkuri, kawas kiwari mah. Dina ayana lampu celak-celak, gancang-gancang ku Afidik dibaledog sangkan peupeus tur teu caang deui. Geus kitu mah tuluy bae ngabejaan TNI sangkan ngayakeun gerilya.

Tacan oge beres Walanda nyangkalak nu sok nyieunan plakat, ditema unggal peuting lampu parareum jeung raruksak. Katurug-turug bedil, pestol, granat laleungitan ti gudang sanjata. Karasa ripuhna, bari jeung teu dipikanyaho saha-sahana nu ngalakukeun tindakan eta. Antukna Walanda nyieun tarekah ku cara ngabentuk inlichtingen dients (ID) atawa telik sandi, ngagunakeun barudak sakola oge.

Tentara Walanda lain bae gemes jeung ambek lain pohara. Maranehanana nyiar saha dalangna. Basa nampa beja yen, nu nyieun plakat barudak sakola. Teu tatapasini deui, sakola digerebeg bae. Dipariksa unggal guru jeung murid. Bakating ku haben digaradah, tungtungna aya guru nu wakca nyaeta Rahmat. Cenah nu purah nyieun plakat teh Afidik.

Karasana ku Afidik, lain bae matak mepeg hulu angen, pon kitu deui ka nu lian tapi saihwan. Sabab harita geus teu bisa ngabedakeun deui mana lawan jeung mana kawan. Antukna Afidik tara cicing di imah. Nyieun palakat oge sok di kebon atawa di imah babaturanana nu dipercaya. Tingkah polahna diijir, leuwih ati-ati sabab mun katohyan, balukarna matak picalakeun.

Kulantaran hese rek ngalengkah, Afidik, Adjid jeung nu sejena Taun 1948, ngayakeun gempungan pikeun nyiar jalan ka luarna. Hasil tina sawala eta, aya kasapukan ngalaksanakeun pekan olahraga (POR) maenbal, tempatna di lapang gasik Kuningan. Tujuanana keur nyirikeun saha nu jadi anggota ID. Ari geus katohyan mah sigana leuwih gampang meruhkeunana.

Samemeh diayakan maenbal, Afidik jeung Adjid ngayakeun heula upacara bandera. Mireungeuh peta barudak sakola samodel kitu, ngagurubugkeun tentara Walanda. Teu antaparah deui, barudak sakola nu keur upacara teh dibedilan jeung dijaga ku tank waja. Untungna taya nu perlaya, sabab kaburu nyingkah ti eta patempatan. Sedengkeun maenbalna mah teu dihalangan.

Anu teu diwenangkeun teh ngelebetkeun bandera merah putih jeung ngawihkeun lagu Indonesia Raya. POR teh antukna bisa kalaksanakeun jeung deui jadi hiburan masarakat, mohokeun kaayaan werit. Kajadian eta, dimangpaatkeun ku Adjid jeung Afidik pikeun nangenan anggota ID, boh ka pamaen balna atawa ka nu nongton. Kulantaran nu maena tim IPI jeung ID, antukna katohyan, saha-sahana.

Geus kitu mah, anggota ID asalna pribumi dijieun daftar ngarana tur dipasrahkeun ka TNI. TNI nu boga cara pikeun nangtukeun hukumanana. Afidik ngarasa bagja, salah sahiji tugasna geus bisa direngsekeun ku cara nu lantip. Pihak Walanda jeung ID-na oge teu ngarasakeun yen maenbal teh salah sahiji cara keur ngungkulan pulitik Walanda jeung jalma pribumi nu hayang ngeunah tina jalan enteng.

***

Oncor nyaangan rohangan ukuran genep kali dua belas meter. Di sabudeureunana awi nu congona dimencosan paragpag. Aya meja jeung korsi males ngabagug. Teu lila torojol hiji jalma nu didangdanan kawas tentara Belanda. Cacarita dina basa Walanda mani capetang pisan. Geus kitu asup upas sababaraha urang, mani nyembah-nyembah bae ka tuan Walanda.

Teu lila adegan eta ganti deui, tapi tuan Walanda mah angger cicing bari diuk dina korsi males. Sup teh dua urang pribumi, make papakean rapih jeung ngamenak. Cong nyembah, Tuan Walanda sababaraha kali dehem, tur nyarita dina basa Indonesia. Mun dipapantes mah samodel kitu “Hey kacung, kuring menta ka anjeun sangkan daek jadi telik sandi keur tentara Walanda, ke ku kuring dipersen.”

Dua jalma pribumi, nu ngarana Adjid jeung Afidik unggeuk-unggeukan. Tuluy ngahaminan. Geus kitu mah maranehanana carengkat, samemeh ngaleos narima heula duit sababaraha ketip. Paroman duanana katangen berag pisan. Bari alangah-elengeh, tuluy ngabengbeos. Adegan demi adegan ngaguluyur, parapejuang jeung telik sandi terus silih sered.

Unggal aya niat TNI merangan Walanda, sok kapiheulaan bae. Antukna TNI teu bisa mangga pulia deui, terus ka deseh. TNI, ngarasa aya nu ngahianatan. Geus kitu mah para pejuang ngayakeun roris, kira-kira saha-sahana nu purah hianat. Antukna kapanggih, nu jadi hianat teh Adjid jeung Afidik. TNI gancang-gancang newak duanana tuluy bae dibedil.

Kajadian eta, lain saenyana. Ngan ukur aya dina tonil nu dilaksanakeun ku barudak IPI. Judulna “Racun Perjuangan” nu distutradaraan Saleh Al Ganes, salah saurang guru di sakola menengah. Tempatna di gedong Sositeit (gedong bola) mun ayeuna mah bilyard, perenahna di jalan Siliwangi atawa Toko Srikandi. Tonil eta meunang sambutan hade boh ti masarakat atawa barudak sakola.

Kagiatan kasenian memang meunang perhatian nu daria boh ti guruna atawa barudak sakolana. Nu matak teu aneh, lamun kaparigelan dina sagala widangna tetep nyarongcolang kajeun barudak keneh. Lain bae dina kahirupan sosialna, dalah kabudayaanana oge mere warna nu mandiri pikeun kamekaran daerahna. Ngan mangsa harita mah sagala rupana dijadikeun sarana pikeun bajoang.

Ti saprak magelarkeun tonil, kahirupan Afidik mingkin teu tengtrem. Komo basa nampa beja yen nu purah nyieun plakat teh geus kanyahoan Walanda. Antukna abur-aburan ka leuweung. Milu rapat jeung TNI atawa ngayakeun dami jeung pada baturna, hususna Adjid nyiar dangka pikeun bener-bener numpes Walanda. Ceuk babasan kagok borontok kapalang carambang.

31 Januari 1949, jam salapan isuk-isuk ujug-ujug imahna digerebeg ID. Padahal inyana karek mulang ti leuweung. Basa digerebeg, kaparengan plakat nu tacan beres kapanggih di kamerna. Katambah aya surat jang para gerilya nu tacan kaanteurkeun. “Kawasna harita mah Afidik teh keur apes. Sabab biasana tacan kungsi nyieun plakat di imah,” ceuk Djudjun.

Harita keneh, Afidik jeung Holil lanceukna dibawa ku ID ka tentara Walanda. Geus katewak Afidik mah, Adjid oge milu katewak di tempat kosanana. “Jalma tiluan teh disiksa heula di tangsi. Da basa kuring meunang carita kolot mah cenah, awakna oge beak urut disetrika. Di tangsina lilana saminggu, kapanggih-panggih geus perlaya di leuwi Cisande,” ceuk Djudjun rada dumareuda. “Ari kolotna mah teu apaleun paripolah Afidik di luar, lantaran tara rea carita,” tambahna.

Afidik dikurebkeun di astana gede Kalurahan Kuningan, ngarendeng jeung lanceukna, Holil. Bari jeung taya tanda-tanda nu nyirikeun hiji pejoang. Seug mun nyejakeun ka kuburanana matak rieut sabab taya cirina. Padahal di makam nu dianggap pejoang mah dipasang bambu runcing beusi jeung bandera merah putih. Tur ditulisan pejoang ’45. Di makamna asa sepi tina pojok sajarah nu geus ngageunjleungkeun.***

Pembubaran BPD Cilimus Bermuatan Politis

20 Nov

Adanya surat keputusan (SK) Kec. Cilimus tentang pembubaran badan permusyawaratan Desa (BPD), Desa Cilimus yang dibacakan langsung camatnya, Suradi. Mengundang polemik berkepanjangan, pasalnya SK tersebut dianggap bertentangan dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah, dan peraturan daerah (Perda) No. 17/2006 tentang BPD.

SK tersebut, usai dibacakan tidak diserahkan ke Ketua BPD, kepala desa (Kades) namun dibawa kembali camat. Pasalnya saat itu juga SK pembubaran itu ditolak oleh BPD Desa Cilimus, karena dianggap tidak memiliki dasar hukum jelas. Seperti dituturkan Sirojudin Munir Ketua BPD Desa Cilimus pada “WD” (20/11).

Kata ia, dasar hukumnya sangat lemah karena saat dilaksanakan musyawarah di Gedung Da’wah tidak menghasilkan keputusan. Pelaksanaan musyawarah RT dan tokoh masyarakat di Kantor Kecamatan, tidak dihadiri 2/3 dari jumlah RT yang ada di Desa Cilimus. Sehingga kedua musyawarah tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam UU maupun Perda.

“Kami menyayangkan camat tergesa-gesa dalam melakukan pengambilan keputusan. Justru dengan adanya SK tersebut, diindikasikan bahwa Camat tidak mengerti perarturan. Sebab BPD, tidak bisa dibubarkan oleh Camat, tapi oleh musyawarah dusun (Musdus) sebagai refresentatif perwakilan dusun. Jika camat membubarkan, sama artinya ada persoalan politis yang dibawa oleh atasannya,” ungkapnya.

Pasalnya, sambung Sirojudin, ada isyu BPD menghambat rencana pembuatan jalan lingkar Cilimus. Padahal, pihaknya telah berusaha mengimplementasikan rencana tersebut melalui mekanisme desa. Sebelum dibangun jalan lingkar, pihak desa harus membuat terlebih dahulu peraturan desa (Perdes) sebagai landasan hukumnya. Namun baru juga mengundang, ada teror yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya ditangguhkan pembahasan Perdesnya.

“Nuansa politis itu terus berlanjut sampai saat ini. Ditambah pula isyu-isyu lainnya yang mengarah fitnah. Seperti adanya tuduhan BPD, tidak bekerja selama 7 bulan. Terjadinya disharmonis antara Kades dan BPD. Politisasi tersebut berujung pada SK Camat yang membubarkan BPD. Jelas kami menolak dan melakukan upaya-upaya hukum, karena SK itu sudah melanggar UU dan Perda,” tutur Sirojudin.

Selain itu, kata Sirojudin, BPD bukan organisasi masa yang dengan mudah diintervensi oleh pelbagai pihak. Tapi BPD merupakan lembaga negara resmi yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga jika terjadi persoalan, penyelesaiannya diserahkan pada mekanisme yang telah ditetapkan. Bukan berdasarkan kepentingan politis atau dibuat sepihak.***

Desa Linggasana Butuhkan Pipanisasi dan Aspal

16 Nov

Kepala Desa Linggasana Kecamatan Cilimus, Tri Eka Riadi mengatakan. Pihaknya mengharapkan bantuan pipanisasi air bersih dari Pemkab Kuningan. Pasalnya masyarakat desanya belum sepenuhnya menggunakan air bersih sesuai dengan derajat kesehatan yang diharapkan.

“Selama ini masyarakat masih menggunakan air kali dan ditampung di kolam. Selain itu ada juga yang memakai air sumur. Padahal air itu belum tentu sehat, kendati terlihat jernih. Padahal Pemkab Kuningan tengah menggalakan indek pembangunan mutu (IPM) di bidang kesehatan. Namun pembangunan instalasi untuk memeroleh air sehat belum tersentuh,” ungkap Tri Eka Riadi.

Program pipanisasi bagi masyarakat Linggasana sangat dibutuhkan. Apalagi saat musim kemarau, masarakat kesulitan air bersih sehingga harus mencari ke gunung yang jaraknya hampir dua kilo lebih. Padahal diakui dirinya sumber mata air di daerahnya ada dan tersedia secara melimpah. Tapi karena belum ada pipanisasi, sehingga ketersediaan air tidak dapat dirasakan.

Sumber mata air itu terdapat di dua sumber yaitu mata air ki kuwu dan surian. Jika dibuatkan dam penampungan, air tersebut dapat dinikmati tidak saja oleh masyarakat Linggasana. Tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh desa-desa lainnya diantaranya Linggamekar, Linggajati, Bandorasakulon dan wetan.

Selain pipanisasi air bersih, desanya pun mengharapkan Pemkab memerhatikan pembangunan jalan poros desa yang menghubungkan Desa Linggasana ke Linggajati sepanjang 1.000 meter dan lebar tiga meter. Jalan tersebut saat ini masih tahap pengerasan, tinggal diaspal saja. Namun bantuan aspal sampai saat ini belum ada realisasi.

“Jalan itu fungsinya selain untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, juga dapat meningkatkan arus pariwisata yang ingin mendaki Gunung Ciremai. Jika di hotmik atau diaspal, tentunya arus kendaraan akan lebih mudah. Artinya tingkat ekonomi masyarakat akan meningkat. Pasalnya, selain transfortasi angkutan hasil bumi lebih mudah, juga para pengunjung lebih nyaman,” ungkapnya.***

Tekan Kawin Muda

16 Nov

 kb-remaja.jpg

Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catan Sipil (BKKBCs) Kabupaten Kuningan Drs Ajang Supardi, melalui Kabid Pengendalian KB dan KR Drs Tedi Suminar mengatakan. Untuk menekan banyaknya remaja yang melakukan pernikahan diusia muda pihaknya terus melakukan berbagai upaya salah satunya dengan mendirikan pusat informasi kesehatan refroduksi remaja (PIKRR) di 13 kecamatan.

Kendati dari 32 kecamatan baru 13 kecamatan. Namun menurut Tedi, keberadan PIKRR tersebut sangat berperan dalam menekan jumlah remaja yang melakukan perkawinan usia muda. Saat ini jumlah kawin muda di Kuningan rata-rata berusia 17,9 tahun. Tentunya angka tersebut masih cukup tinggi. Namun hal tersbeut menjadi pemacu.

“Allhamdulilah para remaja terutama di desa-desa banyak yang sadar dengan informasi yang diberikan oleh BKKBCS,” ungkapanya. Ditambahkannya pula keberadaan PIKRR ini, juga banyak memberikan informasi mengenai bahaya sex bebas bagi remaja.

“Bagi anak usia sekolah kami selalu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mensosialisakan dan mengiformasikan mengenai kesehatan refroduksi ini. Sedangakan bagi yang tidak sekolah biasanya dikumpulkan di balai desa setempat,” lanjutnya.

Mengenai belum semua kecamatan memiliki PIKRR, menurutnya, karena banyak kekurangan petugas. Namun untuk kedepannya ia menginginkan semua kecamatan ada PIKRR-nya. Agar dapat menekan jumlah remaja yang menikah diusia  muda karena banyak resikonya terutama bagi pihak perempuan. Selain belum siapnya mental juga belum matangnya alat refroduksi.

“Kalaupun banyak yang memaksakan kawin usia muda, kami mengupayakan agar pasangan tersebut menunda memiliki anak,” katanya lagi.

Untuk mewujudkan program ini berhasil. Selain memberikan pengertian kepada para remaja juga kepada orang tua mlalui program bina keluarga remaja.Karena kalau tanpa kerjasama yang baik antara anak dan orang tua program ini tidak bisa berhasil.***