Refleksi Milangkala Kuningan 509

27 Agu

Refleksi Milangkala Kuningan 509 “Masarakat Rea Keneh nu Katalangsara” Pangwangunan hasil jeung henteuna lain ditangtukeun ku pamarentah atawa DPRD tapi ku masarakatna. Hasilna teh aya karasana atawa henteu keur masarakat? Memang masarakat mah laer pisan ngukur hasil pangawangunan teh, komo kana kriteria mah geus lebeng. Nu matak aya anggapan basajan, kumaha pangabutuh sapopoe kasubadanan? Eta nu jadi patokan.“Anggapan masarakat nu disebutkeun hasil teh, jalan ngabulungbung, gedong-gedong jlug-jleg. Tur nu penting pisan mah gampang nyiar rejeki keur kahirupan sapopoena. Tilu anggapan eta kudu silih rojong. Teu bisa ngan ukur jalan atawa wangunan bae. Komo seug ekonomi teu katolih mah apan goreng balukarna,” ceuk Aan Supriadi (33) warga Desa Pamulihan Kacamatan Cipicung.Masarakat kiwari, ceuk Aan, keur meumeujeuhna katalangsara. Hese rek nguliatna. Kitu salah-kieu salah. Ulah jauh-jauh dagang bae, apan jaman ayeuna mah geus teu kaharti. Ceuk paribasa hayang untung lima puluh perak oge getreng heula jeung nu meuli atawa bandar. Teu aneh, lamun di pasar rahayat tukang dagang rea nu luh-lah. Kalan-kalan sapoe jeput teu mayukeun barang.Sok komo tukang tani mah, bisa disebutkeun kari daki teh lain bobohongan. Pira-pira masarakat bisa dahar oge, dina kaayaan walurat samodel ayeuna. Ceuk Aan, pangawangunan teh sakuduna nyoko keur karaharjaan masarakatna. Dina enas-enasna mah apan teu kitu. Masarakat mah angger bae kudu mandiri, bari jeung tisuksuk tidungdung oge.Drs. H. Ade Kusumahpradja, warga Desa/Kacamatan Luragung oge pangusaha kandaraan Putra Luragung nembrakeun. Kahirupan walurat teh lain bae karasa ku masarakat dalah ku dirina oge, nu dianggap rada onjoy kahirupanana ngarasakeun kumaha pait peuheurna mangsa ayeuna. Pirang-pirang teu ngalakukeun PHK (pemutusan hubungan kerja-red) oge.“Keur ngabantu-bantu karyawan, kuring sakulawarga ngayakeun sunatan masal. Jumlahna nepi ka 102 urangna. Jumlah sakitu teh kabeh oge budak karyawana nu karereana urang Kuningan. Atuda, karyawan teh bisa disebutkeun ekonomina tacan raharja. Sedengkeun pausahaan ngan bisa ngabantu sakitu,” pokna.Ngayakeun sunatan masal teh, ceuk H. Ade, salian hayang ngabantu-bantu, kaparengan pausahaanana panceg umurna 24 taun. “Nya ieu mah itung-itung sukuran. Mudah-mudahan kahareupna kahirupan masarakat leuwih ngaronjat deui. Sabab ngaronjatna kahirupan masarakat Kuningan karasa oge ku kuring. Rea masarakat nu pulang anting Kuningan-Jakarta,” pokna dibarung ngaheheh.***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: